เกี่ยวกับสถานี

เพื่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเผยแพร่กิจการของกองทัพเรือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นสื่อในการเข้าถึงประชาชน ในการปฏิบัติการจิตวิทยาต่อมวลชนโดย เฉพาะด้านแม่น้ำโขง ซึ่งมักจะมีปํญหาล่วงล้ำอาณาเขตรวมทั้งการค้าที่ผิดกฎหมาย และการลักลอบนำสินค้าหนีภาษี ...

อ่านต่อ

เพลงดังประจำสัปดาห์

ผู้ดำเนินรายการ (DJ)